Kontakt

Har då frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till oss

Kansli/anmälan
kansli@skultorpsif.o.se, 0500-43 30 20 eller 0703-72 18 19

Jesper Rudh, tävlingsledare
jesper.rudh@gmail.com